Grammatik: vad är skillnaden mellan "isär" och "en del"?


Svar 1:

Valet "B" är korrekt.

Tvåordet "en del" är vanligtvis parat med "av" medan det enda ordet "isär" vanligtvis är parat med "från." Att vara en del av något är att vara medlem i det: "Jag är en del av Quora-gemenskapen. ”

Att vara bortsett från något är att vara borta från det: "När jag är borta från datorn är jag bortsett från Quora-samhället."

Här är inlägg som klargör de två, bortsett från eller en del - det korrekta sättet att använda var och en - Queens, NY English Society.


Svar 2:

Dessa ord fungerar som olika delar av talet och kan aldrig utbytas. I själva verket har de ganska mycket motsatta betydelser.

Bortsett är ett adverb som betyder "separerad." En del är en substantivfras som betyder "tillsammans eller på något sätt kopplad."

Här är ett inlägg du kan använda för att hålla reda på de två i framtiden, Bortsett från en del: Vad är skillnaden? - Skriva förklarade.