Franska (språk): Vad är skillnaden mellan "Que il ya ...?", "Finns det ...?" och "Är det ...?"?


Svar 1:

"Qu'il y a ...?" = att det finns. Det är en underordnad klausul. Måste föregås av något som "Je sais" (jag vet det), "Je pense" (tror jag) osv. Men inte en "subjunktiv trigger."

"Finns det ...?" = finns / finns det? Även om det är vanligare är "Finns det?"

"Est-ce que ...?" är bara en markör som används för att starta en fråga