För icke-vinstdrivande bokförings- och skatteändamål, vad är skillnaden mellan en donation och medlemsavgifter?


Svar 1:

Som ideell förening ska inkomster (i någon form) vara lika med utgifter och därmed inte ha någon beskattningsbar inkomst. Avgifter anges vanligtvis som obegränsade medel och kan användas för de flesta (se exempel nedan) vilket som helst syfte. Så länge inkomst = utgifter bör det inte finnas någon beskattningsbar inkomst.

När det gäller en broderlig organisation (Elks, Moose, Eagles, etc), kan avgifter inte användas för lön och tillhörande skatter. Det kan användas för inteckning, verktyg, fastighetsskatter etc.

Jag är inte säker på hur avgifter kan / inte kan tillbringas i ungdomar som betjänar vinst eller andra. Det kan finnas olika regler.