Fluidmekanik: Vad är skillnaden mellan ångtryck och mättnadstryck?


Svar 1:

Ångtryck

Mättnadstryck.

lätt att förstå.

Ångtryck

tryck

vopour

vid en viss temperatur (säg T).

Mättnadstryck

till en temperatur som kallas mättad temperatur (säg T0)

jämlikar

atmosfärisk

röd tråd

ignorera alla andra linjer

T

T

T0 (

Mättat tryck.

ångtryck

mättad temp

mättat tryck


Svar 2:
I meteorologi används termen ångtryck för att beteckna det partiella trycket för vattenånga i atmosfären, även om det inte är i jämvikt, [14] och jämviktsångtrycket anges på annat sätt. Meteorologer använder också termen mättad ångtryck för att hänvisa till jämviktsångtrycket för vatten eller saltlösning ovanför en plan yta, för att skilja det från jämvikt ångtryck, som tar hänsyn till formen och storleken på vattendroppar och partiklar i atmosfären. [ 15]

Svar 3:

Båda är samma men hur vi definierar dessa två är olika. till exempel ångtryck: -at jämviktsförhållande mellan vätska och deras ånga, trycket utövas av ånga på ytan av vätska eller behållare.

Mättnadstryck: -det är trycket strax under vilket vatten började förångas.

Det numeriska värdet kommer att vara nästan samma.