Förklara skillnaden mellan kritiskt resonemang, kritiskt tänkande, logiskt resonemang, logiskt tänkande och kritisk teori i akademisk läsning?


Svar 1:

Ja, säkert kommer de alla att spela, individualiserade, och som gemensamt är alla sammankopplade bara separerade genom exsperiance och eller om det behövs. Beroende på vad som ligger framför dig, detta är jag som leder till, .its genom att ha separata tankar från olika poeple i alla områden, traina otränade professionella lekpersoner som inte har varit indoktrinerade med fakta eller fiktion genom fritt tänkande, möjligen och intressant fråga, ja gjort skulle du inte gå med på det?