Evolutionsbiologi: Om skillnaden mellan människor och andra primater är den smälta kromosomen 2, kan alla människor spåras ned till en individ med den ursprungliga mutationen?


Svar 1:

Ja, vetenskapen bekräftade definitivt att människor inte är djur. Människor var alltid människor - från gryningen av mänsklighetens era. De var aldrig djur som muterades till människor. Användning av klichéen av "mutation" är bara för att kompensera känslorna men ändå hålla en viss linje till Darwins slutsatser (gjorda av hans egen logik utan att ha någon djupare kunskap om naturlagarna). Djur var alltid djur - från gryningen av djuråldern. Som också idag - människorna är människor och djur är djur; precis som växter var och är växter och mineraler var och är mineraler. Därför finns det ingen anledning alls att behandla apor som något annat än andra djur. Apor är djur! Oavsett vilken typ av apor! Människor är människor! Det är inte bara en fråga om smält kromosom 2. Det är också en fråga om fenomen som medvetande, själv och tänkande fakultet ...