Engelska (språk): Vad är skillnaden mellan termerna träff, slå, slå och slå?


Svar 1:

Här är ordbordsdefinitionerna när man talar om dessa ord som en fysisk rörelse:

Hit: ta handen eller ett verktyg eller vapen i kontakt med någon eller något annat kraftfullt och snabbt

Knock: Slå en yta bullrig för att locka uppmärksamhet; kolliderar med och ger ett hårt slag

Strike: Slå med kraft och medvetet

Beat: Slå upprepade gånger och kraftfullt för att orsaka skada eller skada

Som ni ser är dessa ord så lika att de används i definitionerna för varandra. :)

När du tittar på ordenas betydelse tillsammans kan du se att de nästan kan beställas i termer av grad. Hit är den grundläggande rörelsen, sedan strejka att vara lite mer kraftfull, slå som en strejk som är tänkt att göra ett ljud och slå som en strejk som upprepas och menas att orsaka skada.

Tack för att du frågar!


Svar 2:

Hit antyder att två saker tar kontakt med kraft och hastighet.

Knock betyder att en yta slås kraftfullt så att den ger ett ljud.

Strejke är ett våldsamt slag mot en person eller sak, som med en knytnäve, vapen eller hammare.

Beat slår någon eller något upprepade gånger för att orsaka allvarliga skador.


Svar 3:

Hit antyder att två saker tar kontakt med kraft och hastighet.

Knock betyder att en yta slås kraftfullt så att den ger ett ljud.

Strejke är ett våldsamt slag mot en person eller sak, som med en knytnäve, vapen eller hammare.

Beat slår någon eller något upprepade gånger för att orsaka allvarliga skador.