Skillnaden mellan en leveransfunktion och en leveranskurva. Vad är skillnaden mellan en förändring i levererad mängd och en förskjutning i tillförselkurvan?


Svar 1:

Leveransfunktionen visar förhållandet mellan levererad kvantitet och alla faktorer som påverkar utbudet som priset på varan, insatspriser, teknik, regeringens politik, producentförväntningar etc. Medan leveranskurvan hänför sig kvantitet som levereras specifikt till priset på varan. I allmänhet är det uppåt sluttande.

Ändring i levererad kvantitet för en vara är w.r.t. till sitt eget pris medan förändring i utbudskurvan beror på andra faktorer än priset på den berörda varan.