Diskutera skillnaden mellan lokalt självstyre och statligt styre?


Svar 1:

Lokala myndigheter är vanligtvis politiska underavdelningar av statsregeringen och utför de funktioner som har godkänts av statslagstiftaren.

Många funktioner utförs mer effektivt på lokal nivå och offentliga insatser är större lokalt. Lokala myndigheter inkluderar vanligtvis län, kommuner av olika slag och lokala eller speciella distrikt. Skoldistrikt kan också inkluderas.

Lokal kontroll gör det möjligt för medborgarna som väljer sina ledare i lokala myndigheter att påverka beslut och tjänster som de får mycket. Det kan finnas spänningar mellan lokala och statliga valda tjänstemän. Detta kan inträffa när lagstiftare försöker begränsa lokal myndighet, eller när lagstiftare inte håller med om lokala beslut.

Den statliga regeringen tillhandahåller viktiga tjänster som överskrider vad alla lokala myndigheter kan göra, till exempel statliga och federala motorvägsystem.


Svar 2:

Lokalt självstyre delegeras av staten genom en möjlig stadga. Den statliga regeringen är suverän, enligt internationell rätt. Naturligtvis, om din fråga är soffad i USA, är uppgiften för både lokal och statlig styrning komplicerad, både begränsad och stödd, av närvaron av en kraftfull centraliserad federation-av-stater enhet. Frågar du med avsikt att upptäcka om du ska planera att ge din public service på lokal eller statlig nivå?