Kan potentialskillnaden mellan batteriets terminaler någonsin vara en motsats i riktning mot EMF?


Svar 1:

Ja, när en extern källa tvingar en starkare spänning i motsatt riktning. Spänningen på batteriets plintar är ungefär den för ett idealiskt batteri med den nominella EMF i serie med ett motstånd, batteriets inre motstånd. En extern spänningskälla kan tappa på motståndet en spänning som är högre än batteriets men med en motsatt polaritet. Batteriets externa terminaler kommer att ha den externa spänningen. Detta arrangemang är vanligtvis förstörande för batteriet men de flesta batterier kan upprätthålla en sådan backspänning om de appliceras som en puls av kort varaktighet.