Bioinformatik: Vad är skillnaden mellan att anpassa en fastq read på STAR och att anpassa två fastq reads på STAR med varandra? http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


Svar 1:

Vad menar du med en fastq eller två fastq? hänvisar du till läsningar i ena änden eller parade slutläsningar? Du kan alltid lära känna skillnaden mellan effektivitet i en enda ände och effektivitet i parad slutsekvens. Detta beror på fångsten och täckningen och kokar ner till mycket högre exakta kunskaper om avskrifter med färre artefakter och falska positiver.