Är epitelceller i villierna i tunntarmen samma som "mikrovilli", om inte, vad är skillnaden mellan dem?


Svar 1:
Microvillus är mikroskopiska cellmembranutskjutningar som ökar ytan ... Tusentals mikrovillier bildar en struktur som kallas borstkanten som finns på den apikala ytan hos vissa epitelceller, till exempel tunntarmen. (Microvilli bör inte förväxlas med tarmvilli, som är tillverkade av många celler. Var och en av dessa celler har många mikrovilli.)

Svar 2:

Från Google-sökning: Varje villus är ungefär 0,5–1,6 mm lång och har många mikrovillier (singular: microvillus), som var och en är mycket mindre än en enda villus. Villi ökar tarmväggarnas inre ytarea. Den ökade ytan möjliggör mer tarmväggarea för absorption.

Mer här: Gränslös anatomi och fysiologi