Enligt Spinoza, vad är skillnaden mellan fri vilja och frihet i ett deterministiskt universum?


Svar 1:

Alla saker är kausalt bestämda - ingenting är gratis. Den typ av "frihet" som Spinoza hänvisar till är frihet från våra egna påverkan (känslor). Det är inte att säga att vi kan övervinna dem, vi kan bara utveckla i oss själva mer produktiva känslor som kan åsidosätta de icke-produktiva. Det är vad Spinoz'a etik handlar om.